Město připravuje regeneraci lokálního centra u Juvelu a v této souvislosti také veřejné setkání. To se uskuteční ve čtvrtek 3. září od 17 hodin na tamním náměstíčku za účasti náměstků primátora Ivo Moravce a Viktora Lavičky, kteří se ještě o hodinu dříve potkají s majiteli dotčených objektů a provozovateli místních podniků. Regeneraci...

Hlavní řešené území (vyznačeno červeně) se nachází v severní části Pražského sídliště. Je ohraničeno ulicemi Průběžná a Neplachova, ze severní strany parkovací plochou, a z jihu pěší komunikací. Řešené území zahrnuje parkoviště návštěvníků přiléhající k východní hranici řešeného území, a to včetně vjezdu ze severu. Součástí řešeného území jsou...

Lokální obchodní středisko je jedním ze souboru staveb navržených, nebo postavených v Českých Budějovicích v průběhu 60. let 20. století. Ucelená a velmi cenná kolekce architektonických počinů z krátkého plodného období "Zlatých šedesátých" je dokladem, že celá jedna generace významných českobudějovických architektů, postižená represí uvalenou na...

Nově spuštěné webové stránky projektu Regenerace lokálního centra U JUVELU mají sloužit především občanům. Snažili jsme se vytvořit příjemné prostředí, kde naleznete základní informace o chystané participaci a možnosti, jak se sami můžete zapojit do nové podoby lokální centra.