Vizualizace nové podoby lokálního centra


Studie stavby 07/2022 (gogolák + grasse, s.r.o.)

Soutěžní návrhy nové podoby lokálního centra

Veřejné setkání, září 2020

Veřejné setkání, září 2020

Současný stav, srpen 2020