Rozkvetlé město 2021 je soutěž pořádaná městem České Budějovice určena pro všechny, kteří mají zálibu v pěstování okrasných rostlin.

Město České Budějovice začátkem roku oslovilo 5 architektů, kteří svými návrhy mohli soutěžit o novou podobu lokálního centra u Juvelu. Celkem město obdrželo v listinné podobě 4 soutěžní návrhy, které si můžete prohlédnout v naší Fotogalerii.

Město České Budějovice oslovilo 5 architektů, kteří měli možnost soutěžit svými návrhy o novou podobu Juvelu.

Termín na zaslání architektonicko-urbanistického návrhu regenerace lokálního centra "U JUVELU" mají oslovení architekti do 5. března 2021. Poté bude odborná porota hodnotit jednotlivé návrhy a hned jak bude zřejmé, který návrh zvítězil, podělíme se s vámi.

Město České Budějovice oslovilo 5 architektů, kteří budou soutěžit svými návrhy o novou podobu Juvelu. Součástí podkladů byla i přání místních obyvatel, kteří své podněty zadali do dotazníku nebo přímo řekli zástupcům města na veřejném setkání. Jaká přání to byla, se můžete dočíst zde.

Českobudějovičtí občané uvítali možnost "promluvit" prostřednictvím dotazníkového šetření do podoby plánované regenerace lokálního centra na Pražském sídlišti u Juvelu. Celkem se jich aktivně zapojilo 279 , a to buď online, nebo dotazník vyplnili a odevzdali na tiskopise, který dostali při veřejném setkání přímo na místě, kde byli přítomni také...

Čtvrteční veřejné setkání se neslo v duchu připravované regenerace lokálního centra. Setkání probíhalo ve dvou etapách. Nejprve zástupci města spolu s architekty diskutovali s majiteli a provozovateli o jejich potřebách. Hlavním tématem bylo zásobování místních podniků, které je, s ohledem na pěší zónu, pro několik podniku obtížné. Poté následovala...

Již zítra (ve čtvrtek 3.9.) se uskuteční veřejné setkání k tématu regenerace lokálního centra u Juvelu. Těšit se můžete na diskusi se zástupci města i architekty. Setkání se uskuteční ve dvou etapách, přičemž