Město České Budějovice oslovilo 5 architektů, kteří měli možnost soutěžit svými návrhy o novou podobu Juvelu.

Termín na zaslání architektonicko-urbanistického návrhu regenerace lokálního centra "U JUVELU" mají oslovení architekti do 5. března 2021. Poté bude odborná porota hodnotit jednotlivé návrhy a hned jak bude zřejmé, který návrh zvítězil, podělíme se s vámi.

Město České Budějovice oslovilo 5 architektů, kteří budou soutěžit svými návrhy o novou podobu Juvelu. Součástí podkladů byla i přání místních obyvatel, kteří své podněty zadali do dotazníku nebo přímo řekli zástupcům města na veřejném setkání. Jaká přání to byla, se můžete dočíst zde.

Českobudějovičtí občané uvítali možnost "promluvit" prostřednictvím dotazníkového šetření do podoby plánované regenerace lokálního centra na Pražském sídlišti u Juvelu. Celkem se jich aktivně zapojilo 279 , a to buď online, nebo dotazník vyplnili a odevzdali na tiskopise, který dostali při veřejném setkání přímo na místě, kde byli přítomni také...

Čtvrteční veřejné setkání se neslo v duchu připravované regenerace lokálního centra. Setkání probíhalo ve dvou etapách. Nejprve zástupci města spolu s architekty diskutovali s majiteli a provozovateli o jejich potřebách. Hlavním tématem bylo zásobování místních podniků, které je, s ohledem na pěší zónu, pro několik podniku obtížné. Poté následovala...

Již zítra (ve čtvrtek 3.9.) se uskuteční veřejné setkání k tématu regenerace lokálního centra u Juvelu. Těšit se můžete na diskusi se zástupci města i architekty. Setkání se uskuteční ve dvou etapách, přičemž

Město připravuje regeneraci lokálního centra u Juvelu a v této souvislosti také veřejné setkání. To se uskuteční ve čtvrtek 3. září od 17 hodin na tamním náměstíčku za účasti náměstků primátora Ivo Moravce a Viktora Lavičky, kteří se ještě o hodinu dříve potkají s majiteli dotčených objektů a provozovateli místních podniků. Regeneraci...

Hlavní řešené území (vyznačeno červeně) se nachází v severní části Pražského sídliště. Je ohraničeno ulicemi Průběžná a Neplachova, ze severní strany parkovací plochou, a z jihu pěší komunikací. Řešené území zahrnuje parkoviště návštěvníků přiléhající k východní hranici řešeného území, a to včetně vjezdu ze severu. Součástí řešeného území jsou...

Lokální obchodní středisko je jedním ze souboru staveb navržených, nebo postavených v Českých Budějovicích v průběhu 60. let 20. století. Ucelená a velmi cenná kolekce architektonických počinů z krátkého plodného období "Zlatých šedesátých" je dokladem, že celá jedna generace významných českobudějovických architektů, postižená represí uvalenou na...

Nově spuštěné webové stránky projektu Regenerace lokálního centra U JUVELU mají sloužit především občanům. Snažili jsme se vytvořit příjemné prostředí, kde naleznete základní informace o chystané participaci a možnosti, jak se sami můžete zapojit do nové podoby lokální centra.