Projekt Regenerace lokálního centra U Juvelu pokračuje

17.08.2022

Podepsáním smlouvy se zhotovitelem, projekční kanceláří gogolák + grasse, s.r.o., v lednu 2022 byly zahájeny práce na dopracování studie stavby projektu Regenerace lokálního centra "U Juvelu".

Bezprostředně po podpisu smlouvy proběhlo jednání zástupců města a zpracovatele projektové dokumentace s majiteli přilehlých nemovitostí, proběhla také jednání s jednotlivými odbory magistrátu města. Výsledky těchto jednání byly zadány k dalšímu zpracování.

Zhotovitel v předložené studii uvádí: 

Centrum U Juvelu je dobře fungující centrum severní části Pražského sídliště. Kromě hlavní severojižní osy, kterou dnes reprezentuje ulice Neplachova (ke kostelu sv. Prokopa), zde také nalézáme potenciál parkových východo-západních cest skrz sídliště. Ty jsou ryze pěší a vážou na sebe drobná pobytová místa jako hřiště, pískoviště atd. Prostředkem centra vede centrální pěší osa směrem na Mateřskou školku Čéčova a z druhé strany na park při ulici Průběžná.

Hlavní těžiště území leží ve dvou centrálních prostorech, skoro můžeme říct náměstích. Tyto části jsou pěší zónou, jsou obklopeny aktivním parterem různých provozů a obě jsou uvedeny dominantním objektem stávajícího solitérního stromu. Obě plochy nabízí dostatečný prostor pro různé aktivity, zároveň jsou nenápadně členěny, aby působily příjemně v jakoukoli dobu.

V prostoru současného centra se nachází převážně zpevněné plochy s minimem zeleně. 

  • Návrh řeší zobytnění a zatraktivnění těchto ploch novým řešením, rozšířením zeleně a doplněním stromů nabízejících stín, tak aby hlavní funkce "náměstí" pro nejrůznější využití nebyla potlačena.
  • Dále dojde ke kompletní výměně vodohospodářských sítí a bude provedeno také nové veřejné osvětlení.
  • Všechny nové prvky mobiliáře jsou koncipovány s odkazem na design a umění modernistické éry. Ať už jde o lavičky, sloupky střech ukrývající název místa nebo dětské sedačky v jižní části. Dále jsou rozvíjeny prvky nízké zídky na sezení nebo stávající střechy, pod kterou je nově umístěná dřevěná lavice.
  • Severní část je věnována vodě. Kromě mlžidla, zde bude navrženo i přízemní vodní hřiště na čtvercovém rastru. Jižní plocha nabízí prostor pro podium pro taneční akce místní školy, popř. jiné kulturní akce. Každodenním zdrojem aktivit a života jsou samozřejmě restaurační zahrádky, kterým bude připraven srovnaný povrch novým vydlážděním náměstí, tak aby umístění mobiliáře nevyžadovalo instalaci dřevěných palub a teras.
  • Stávající režim dopravy se návrhem výrazně nemnění pouze dochází k jeho drobným úpravám pro zvýšení bezpečnosti a zajištění lepší dostupnosti některých objektů v území. Vjezd na náměstí je zakázán a vyhrazen pouze pro složky IZS a technické služby.

Dopracovaná studie by dle vyjádření zástupců města mohla být ve své finální podobě objednateli (Statutární město České Budějovice) předána do konce srpna tohoto roku. Poté bude následovat fáze zpracování projektové dokumentace pro územní řízení. 

Související vizualizace a fotografie naleznete ve fotogalerii.

Zdroj: Architektonická kancelář gogolák + grasse s.r.o., Magistrát města České Budějovice