Co je participace?

Participace nebo-li podílení se, vyjadřuje možnost zapojení obyvatel do zkvalitnění veřejného prostranství, služeb. Podporuje propojení široké veřejnosti s odborníky, jako jsou architekti, úředníci, inženýři. Také napomáhá lépe identifikovat potřeby dané společnosti. 

Jak proběhla participace u Juvelu?

Konkrétně u Juvelu byli osloveni lokální podnikatelé a místní obyvatelé. Obě skupiny byly informovány online i offline formou. Především pomocí webu a sociálních sítí, formou dotazníkového šetření.  Dále byli obyvatelé informováni díky vyvěšeným letákům, letákům ve schránce či v místních restauracích. 

Obyvatelé a zástupci města se spolu sešli přímo v lokálním centru u Juvelu, kde měli zúčastněné strany možnost diskutovat nad potřebami lokálního centra. Setkání probíhalo ve dvou fázích, kdy nejprve debatovali s místními podnikateli a ve druhé části byly vyslyšeny požadavky místních obyvatel. 

Setkáním provázel Ing. arch. Martin Timr, který má s městkou architekturou bohaté zkušenosti. Nejprve přiblížil historický vznik lokální centra a představil ho v širších souvislostech. Dále měli obyvatelé možnost říci, co je v dané lokalitě tíží. Upozornili na nevhodnou dlažbu, nedostatečnou údržbu mobiliáře, nefunkční kanalizace, a mnoho dalších. 

Veškeré podněty od podnikatelů i místních obyvatel byly zaznamenány a budou sloužit jako podklad pro přípravu projektové dokumentace architektům. 

Na záznam a fotografie se může podívat zde.