Návrh nové podoby Juvelu už se rýsuje

22.12.2020

Město České Budějovice oslovilo 5 architektů, kteří budou soutěžit svými návrhy o novou podobu Juvelu. Součástí podkladů byla i přání místních obyvatel, kteří své podněty zadali do dotazníku nebo přímo řekli zástupcům města na veřejném setkání. Jaká přání to byla, se můžete dočíst zde.

Soutěžící architekti mají dané zadání, jedním z témat je i přidání městského mobiliáře, jako jsou lavičky nebo odpadkové koše. Dále musí zohlednit dopravní řešení s ohledem na bezpečnost chodců a mnoho dalších. 

O uzavření soutěže i vítězném návrhu vás budeme průběžně informovat na webu města ale i zde.  TISKOVÁ ZPRÁVA

Prostranství u Juvelu se vylepší

Rada města na svém jednání 14. prosince 2020 schválila vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na regeneraci lokálního centra u Juvelu.

"Osloveno bude pět ateliérů, které zpracují architektonicko - urbanistický návrh i všechny následné navazující výkonové fáze projektu. Chceme získat celkové řešení, které bude zohledňovat třeba i hlediska bezpečnosti dopravy, zejména chodců, dopravní vztahy související s organizací dopravy v předměstí a zásobováním přilehlých provozoven, trasy cyklistů s napojením na stávající stezky. Bude také nutné prověřit a navrhnout úpravu povrchů všech venkovních ploch, doplnění mobiliáře, technických sítí včetně zeleně," říká náměstek primátora Ivo Moravec. Město na regeneraci náměstíčka vyčlenilo 24 milionů korun.