Řešené území

11.08.2020

Hlavní řešené území (vyznačeno červeně) se nachází v severní části Pražského sídliště. Je ohraničeno ulicemi Průběžná a Neplachova, ze severní strany parkovací plochou, a z jihu pěší komunikací. Řešené území zahrnuje parkoviště návštěvníků přiléhající k východní hranici řešeného území, a to včetně vjezdu ze severu. Součástí řešeného území jsou přilehlé obslužné dopravní komunikace a všechna jimi oboustranně obsluhovaná nouzová parkovací stání, přidružené zásobovací trasy, a pěší chodníky a promenády. Dále plochy rezervované veřejné zeleni a místa krátkodobé rekreace v těsném sousedství.