Děkujeme za účast

04.09.2020

Čtvrteční veřejné setkání se neslo v duchu připravované regenerace lokálního centra. Setkání probíhalo ve dvou etapách. Nejprve zástupci města spolu s architekty diskutovali s majiteli a provozovateli o jejich potřebách. Hlavním tématem bylo zásobování místních podniků, které je, s ohledem na pěší zónu, pro několik podniku obtížné. Poté následovala diskuse s místními obyvateli a návštěvníky centra, které nejvíce trápí nebezpečný povrch, nedostatek laviček a zeleně. Obyvatelé si přejí, aby při regeneraci byla zachována funkčnost a vzdušnost centra, také aby i nadále centrum sloužilo napříč generacím. 

Hlavním záměrem regenerace je oprava inženýrských sítí a celkové hospodaření s dešťovou vodou, oprava nebezpečného povrchu, dosadba zeleně, dodání mobiliáře i vodních prvků, ale také vybudování přístřešků, které návštěvníkům zabezpečí stín.

Návštěvníci lokálního centra mají stále možnost vyplnit online dotazník, který bude k dispozici zde až do čtvrtka 10. září. 

V galerii se můžete podívat na fotografie z veřejného setkání.