Město České Budějovice připravuje regeneraci lokálního centra U JUVELU. Jedná se o malé náměstíčko s restaurací tvořící centrální prvek Pražského sídliště, které bylo v roce 1970 navrženo architekty Ladislavem Konopkou a Aloisem Hlouškem

Předmětem záměru města je vytvoření pobytového veřejného prostranství včetně rekonstrukce stávajícího podloubí. Důležitým faktorem, který bude při přípravě projektu zohledněn, je bezpečnost dopravy, zejména pohyb chodců a cyklistů v návaznosti na pěší zóny. V návrhu budou také řešeny trasy cyklistů s napojením na stávající cyklistické stezky. Zapomínat se nebude ani na širší dopravní vztahy, které související s organizací dopravy v předměstí a také na zásobování přilehlých provozoven. Samozřejmě vždy s ohledem na bezpečnost chodců. Na současný stav se můžete podívat v galerii.

Důležitou součástí přípravy byla i participace občanů. Ta probíhala formou dotazníkového šetření i veřejného setkání přímo v lokalitě Juvel. Účelem této komunikace je získat informace o tom, jak místní obyvatelé vnímají okolí svého bydliště, jaké jsou jejich potřeby a očekávání. Zajímá nás názor majitelů provozoven i návštěvníků centra. 

Město České Budějovice oslovilo 5 architektů, kteří měli možnost soutěžit svými návrhy o novou podobu Juvelu.

Termín na zaslání architektonicko-urbanistického návrhu regenerace lokálního centra "U JUVELU" mají oslovení architekti do 5. března 2021. Poté bude odborná porota hodnotit jednotlivé návrhy a hned jak bude zřejmé, který návrh zvítězil, podělíme se s vámi.

Město České Budějovice oslovilo 5 architektů, kteří budou soutěžit svými návrhy o novou podobu Juvelu. Součástí podkladů byla i přání místních obyvatel, kteří své podněty zadali do dotazníku nebo přímo řekli zástupcům města na veřejném setkání. Jaká přání to byla, se můžete dočíst zde.