Město České Budějovice připravuje regeneraci lokálního centra U JUVELU. Jedná se o malé náměstíčko s restaurací tvořící centrální prvek Pražského sídliště, které bylo v roce 1970 navrženo architekty Ladislavem Konopkou a Aloisem Hlouškem

Předmětem záměru města je vytvoření pobytového veřejného prostranství včetně rekonstrukce stávajícího podloubí. Důležitým faktorem, který bude při přípravě projektu zohledněn, je bezpečnost dopravy, zejména pohyb chodců a cyklistů v návaznosti na pěší zóny. V návrhu budou také řešeny trasy cyklistů s napojením na stávající cyklistické stezky. Zapomínat se nebude ani na širší dopravní vztahy, které související s organizací dopravy v předměstí a také na zásobování přilehlých provozoven. Samozřejmě vždy s ohledem na bezpečnost chodců. Na současný stav se můžete podívat v galerii.

Důležitou součástí přípravy byla i participace občanů. Ta probíhala formou dotazníkového šetření i veřejného setkání přímo v lokalitě Juvel. Účelem této komunikace je získat informace o tom, jak místní obyvatelé vnímají okolí svého bydliště, jaké jsou jejich potřeby a očekávání. Zajímá nás názor majitelů provozoven i návštěvníků centra. 

Termín na zaslání architektonicko-urbanistického návrhu regenerace lokálního centra "U JUVELU" mají oslovení architekti do 5. března 2021. Poté bude odborná porota hodnotit jednotlivé návrhy a hned jak bude zřejmé, který návrh zvítězil, podělíme se s vámi.

Město České Budějovice oslovilo 5 architektů, kteří budou soutěžit svými návrhy o novou podobu Juvelu. Součástí podkladů byla i přání místních obyvatel, kteří své podněty zadali do dotazníku nebo přímo řekli zástupcům města na veřejném setkání. Jaká přání to byla, se můžete dočíst zde.

Českobudějovičtí občané uvítali možnost "promluvit" prostřednictvím dotazníkového šetření do podoby plánované regenerace lokálního centra na Pražském sídlišti u Juvelu. Celkem se jich aktivně zapojilo 279 , a to buď online, nebo dotazník vyplnili a odevzdali na tiskopise, který dostali při veřejném setkání přímo na místě, kde byli přítomni také...