Město České Budějovice připravuje regeneraci lokálního centra U JUVELU. Jedná se o malé náměstíčko s restaurací tvořící centrální prvek Pražského sídliště, které bylo v roce 1970 navrženo architekty Ladislavem Konopkou a Aloisem Hlouškem

Předmětem záměru města je vytvoření pobytového veřejného prostranství včetně rekonstrukce stávajícího podloubí. Důležitým faktorem, který bude při přípravě projektu zohledněn, je bezpečnost dopravy, zejména pohyb chodců a cyklistů v návaznosti na pěší zóny. V návrhu budou také řešeny trasy cyklistů s napojením na stávající cyklistické stezky. Zapomínat se nebude ani na širší dopravní vztahy, které související s organizací dopravy v předměstí a také na zásobování přilehlých provozoven. Samozřejmě vždy s ohledem na bezpečnost chodců. Na současný stav se můžete podívat v galerii.

Důležitou součástí přípravy je i participace občanů. Ta bude probíhat formou dotazníkového šetření i veřejného setkání přímo v lokalitě Juvel. Účelem této komunikace je získat informace o tom, jak místní obyvatelé vnímají okolí svého bydliště, jaké jsou jejich potřeby a očekávání. Zajímá nás názor majitelů provozoven i návštěvníků centra. 


Aktuality

Českobudějovičtí občané uvítali možnost "promluvit" prostřednictvím dotazníkového šetření do podoby plánované regenerace lokálního centra na Pražském sídlišti u Juvelu. Celkem se jich aktivně zapojilo 279 , a to buď online, nebo dotazník vyplnili a odevzdali na tiskopise, který dostali při veřejném setkání přímo na místě, kde byli přítomni také...

Čtvrteční veřejné setkání se neslo v duchu připravované regenerace lokálního centra. Setkání probíhalo ve dvou etapách. Nejprve zástupci města spolu s architekty diskutovali s majiteli a provozovateli o jejich potřebách. Hlavním tématem bylo zásobování místních podniků, které je, s ohledem na pěší zónu, pro několik podniku obtížné. Poté následovala...

Již zítra (ve čtvrtek 3.9.) se uskuteční veřejné setkání k tématu regenerace lokálního centra u Juvelu. Těšit se můžete na diskusi se zástupci města i architekty. Setkání se uskuteční ve dvou etapách, přičemž