INFORMACE

Předmětem záměru města je vytvoření pobytového veřejného prostranství včetně rekonstrukce stávajícího podloubí. Důležitým faktorem, který bude při přípravě projektu zohledněn, je bezpečnost dopravy, zejména pohyb chodců a cyklistů v návaznosti na pěší zóny. V návrhu budou také řešeny trasy cyklistů s napojením na stávající cyklistické stezky. Zapomínat se nebude ani na širší dopravní vztahy, které související s organizací dopravy v předměstí a také na zásobování přilehlých provozoven. Samozřejmě vždy s ohledem na bezpečnost chodců. Na současný stav se můžete podívat v galerii.

Důležitou součástí přípravy byla i participace občanů. Ta probíhala formou dotazníkového šetření i veřejného setkání přímo v lokalitě Juvel. Účelem této komunikace je získat informace o tom, jak místní obyvatelé vnímají okolí svého bydliště, jaké jsou jejich potřeby a očekávání. Zajímá nás názor majitelů provozoven i návštěvníků centra.