Rozkvetlé město 2021

23.07.2021

Rozkvetlé město 2021 je soutěž pořádaná městem České Budějovice určena pro všechny, kteří mají zálibu v pěstování okrasných rostlin. 

Jak se do soutěže přihlásit?

 1) Zašlete soutěžní fotografii na e-mail rozkvetlemesto@c-budejovice.cz s vlastní kvetoucí květinovou výsadbou. Dále v emailu uveďte adresu, na které se nachází květinová výsadba a kontakty v podobě jména, příjmení a telefonního čísla.

2) Odevzdejte řádně vyplněnou přihlášku s fotografií květinové výzdoby na podatelně Magistrátu města České Budějovice. 

Přihlaste se do 31. 8. 2021 a vyhrajte zajímavou finanční odměnu: 

Kategorie rozkvetlé okno:

1. místo: 10 000 Kč
2. místo: 7 000 Kč
3. místo: 5 000 Kč
4. místo: 3 000 Kč
5. místo: 2 000 Kč

Volná kategorie:

1. místo: 10 000 Kč
2. místo: 7 000 Kč
3. místo: 5 000 Kč
4. místo: 3 000 Kč
5. místo: 2 000 Kč

Bližší informace o soutěži naleznete na oficiálním webu města.